ข่าว : ลงพื้นที่ “โครงการ สปส.มอบสุข จังหวัดเชียงราย” ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ

25 กรกฏาคม 2565

รมว. “เฮ้ง” มอบเลขาธิการ สปส. "บุญสงค์" ลงพื้นที่ “โครงการ สปส.มอบสุข จังหวัดเชียงราย” 

ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางวิไลพร วงษ์อัยรา ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ และนักกายภาพ จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ “โครงการ สปส.มอบสุข จังหวัดเชียงราย” ในตำบลริมกก จำนวน 2 ราย และตำบลดงมะดะ อีก 1 ราย โดยมีครอบครัว ของผู้ทุพพลภาพให้การต้อนรับ
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ ได้เดินทางไปยังบ้านพักของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ในตำบลริมกก จำนวน 2 ราย คือ รายแรก นายชัน อินโน อายุ 49 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าและผ่าตัดสมอง ทำให้สูญเสียตาบอดทั้ง 2 ข้าง ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2555 รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 3,500 บาท ตลอดชีวิต รายที่สอง นายนัฐพล พรมแดง อายุ 33 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งทุพพลภาพจากเส้นเลือดในสมองแตก อาการปัจจุบัน แขนขาอ่อนแรงซีกขวา ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง โดยได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต หลังจากนั้น เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้เดินทางต่อเพื่อเยี่ยมผู้ประกันตน ที่ทุพพลภาพ ในตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อีก 1 ราย คือ นายวิมล บุญล้อม อายุ 64 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทุพพลภาพจากสาเหตุหลอดเลือดสมองตีบ มีอาการแขนขาอ่อนแรงซีกขวา ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี
นายบุญสงค์ กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ผม และคณะได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ของโครงการ สปส. มอบสุข ในจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าดูแลให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ อีกทั้งรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำสู่การรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ในการนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีความอบอุ่น และมีความรู้สึกที่ดี เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม

---------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506